Muqaddimah

Hanyasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.
(Surah At-Taubah, Ayat 18)

Advertisements

Manfaatkan IT Untuk Islam

INTERNET DAN PERKEMBANGAN ICT SEMASA

Definisi ICT
Maklumat pada asasnya bermaksud data yang mana dengan kehadiran proses pembelajaran menjadikannya pengetahuan. Dengan kata lain proses pembelajaran itu sendiri adalah proses mendapatkan, menggunakan dan menjadikan maklumat itu pengetahuan. Kompetensi ‘Celik Maklumat’, kesedaran kepada keperluan kepada maklumat, keupayaan menganalisa maklumat dan menilai kegunaannya, dan berupaya menggunakan maklumat berkenaan bagi tujuan pengetahuan adalah penting bagi membolehkan proses di atas dilaksanakan.
Komunikasi adalah perbuatan berhubungan antara manusia dan budaya, tapi telah melalui dimensi baru setelah dirangkaikan dengan terma ‘maklumat’ dan ‘teknologi’.
Teknologi pula bukanlah terhad kepada internet, rangkaian, CD-ROM, video, TV dan segala yang nampak bersifat teknikal tetapi terma ‘teknologi maklumat’ yang merangkumi penggunaan internet dan rangkaian komunikasi.

Maklumat & Ilmu ?
Maklumat ialah sebarang perkara yang diketahui tentang sesuatu objek. Maklumat itu boleh berupa sifat, kelakuan, data atau apa-apa sahaja yang boleh menerangkan objek yang dicerap itu. Lebih banyak yang diketahui tentang sesuatu, lebih banyaklah maklumat yang diperoleh.
Ilmu ialah ketibaan maklumat yang benar dan bermakna ke dalam diri insan.
Mencakupi pelbagai aspek tanggapan, pemikiran dan kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini dapat diperjelas melalui pendekatan falsafah, empirik atau konseptual. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas)

Syarat maklumat itu bersifat ilmu, maka maklumat itu mestilah benar. Benar bermaksud maklumat itu mestilah bersifat hakiki, iaitu tidak ada unsur keraguan sama sekali. Jika maklumat itu tidak benar, maka martabat ilmu akan menjunam, ilmu akan rosak dan pemikiran akan kacau.
Maklumat yang benar dapat dipastikan melalui kaedah analisis, sintesis, hipotesis sesuai dengan keperluan dalam bidang tertentu tempat ilmu itu diperoleh.

MASJID KE ARAH PUSAT KOMUNITI UNGGUL

Kertas kerja ini mengandungi cadangan-cadangan untuk meningkatkan fungsi Masjid supaya lebih berkesan dalam mendidik Anak Qaryah dan masyarakat sekitarnya. Semoga dengan langkah-langkah yang dicadangkan, pengimarahan masjid akan menjadi lebih baik insya Allah.

PENGENALAN

Masjid pada zaman Rasulullah s.a.w. berfungsi sebagai Pusat Pentadbiran, Pusat Pendidikan, Pusat Kehakiman, Pusat Ketenteraan, Pusat Latihan, Pusat Dakwah Islam, Pusat Kesihatan dan Kebajikan serta aktiviti-aktiviti mu’amalah yang lain. Kesimpulannya, masjid berperanan sebagai pusat komuniti bagi masyarakat Islam. Rabbani bermaksud masjid itu seharusnya menjadi sebuah institusi yang mendidik masyarakat.

adangan penambahbaikan ini dikategorikan dalam aspek-aspek berikut:-

1) Pengurusan Organisasi
2) Kemudahan Infrastruktur
3) Skop dan Kaedah Pelaksanaan Aktiviti Masjid

1) PENGURUSAN ORGANISASI

a) Pemilihan Ahli Jawatankuasa (AJK) Masjid

Pemilihan AJK Masjid mesti dilakukan dengan teliti dan serius, bukan sekadar melengkapkan takwim tahunan atau memenuhi tuntutan Pejabat Agama. Sumber manusia dalam mana-mana organisasi perlu mengambil kira dua aspek penting iaitu Al-Qawiyy (kuat) dan Al-Amin (amanah). Kuat bermaksud mampu dari segi ilmu dan kemahiran seperti dakwah, komunikasi, teknologi maklumat, pengurusan organisasi dan lain-lain. Amanah pula diperlukan untuk memastikan tanggungjawab sebagai AJK Masjid dijalankan dengan ikhlas dan penuh komitmen. Dalam menilai kelayakan seseorang, tidaklah bermaksud mereka perlu sempurna tetapi sekurang-kurangya ada asas kepada dua nilai di atas. Dengan itu, akan wujudlah sebuah pasukan pengurusan masjid yang mantap insya Allah.

Dalam soal pemilihan, saya mencadangkan penglibatan para imam dan bilal masjid, wakil surau-surau kampung, guru-guru agama dalam taman dan wakil kawasan yang berfungsi sebagai Jawatankuasa Pemilihan AJK Masjid untuk memilih calon-calon yang layak. Dengan adanya wakil dari pelbagai pihak, pencalonan akan lebih adil dan menyeluruh.

Masjid pula nadi masyarakat.
Lemah nadi, maka lemahlah masyarakat.
Selain itu, gabungan AJK Masjid seboleh-bolehnya merangkumi pelbagai latar belakang kerjaya dan umur. Profesional dan bukan professional dapat memberi pandangan dari aspek yang berbeza. Wakil generasi muda juga perlu ada. Ini kerana, masjid realitinya dikaitkan dengan orang pencen atau warga tua. Orang muda biasanya jauh dari masjid. Jadi, kita kena kreatif dalam berdakwah kepada mereka. Pandangan yang pelbagai ini akan membantu Jawatankuasa Masjid untuk memilih cara yang sesuai untuk kumpulan sasar yang berbeza.

b) Pemantapan AJK

Latihan dari semasa ke semasa boleh dibuat untuk memantapkan AJK masjid terutamanya untuk gerak kerja dakwah, pengurusan organisasi, dokumentasi kerja dan lain-lain. Kursus induksi pada peringkat awal dan seterusnya kursus-kursus bersiri perlu disusun. Wakil-wakil AJK yang menghadiri kursus atau persidangan luar di mana-mana peringkat perlu menyampaikan kepada AJK Masjid yang lain dan seterusnya berusaha melaksanakan apa yang diterima. Kita tidak mahu sekadar menghadiri kursus.

Sudah sampai masanya Jawatankuasa Masjid mewujudkan ‘subcom’ sendiri sama ada secara tetap atau untuk tempoh tertentu seperti dalam Jawatankuasa Khas atau Program. Ini menambah bilangan kakitangan yang dapat melancarkan lagi gerak kerja masjid. Bagi saya, bilangan AJK Masjid yang sedia ada tidak mencukupi. Peluang ini juga membuka ruang untuk menggalakkan masyarakat terlibat dalam usaha dakwah. Untuk tujuan penghargaan dan galakan, mungkin boleh juga diwujudkan saguhati dalam bentuk sijil dan elaun atau hadiah.

Kita juga boleh menggunakan konsep ‘wakil rakyat’. Wakil-wakil masjid boleh dilantik di setiap lorong dalam taman berdasarkan jarak. Mereka akan berfungsi untuk mempromosikan sebarang aktiviti masjid dan juga menjadi tempat mengumpul cadangan, komen dan teguran berkenaan masjid.

2) KEMUDAHAN DAN PENJAGAAN INFRASTRUKTUR

a) Galeri Akhbar

Galeri ini mengandungi akhbar harian, buku-buku dan majalah-majalah islamik. Lengkap dengan kerusi dan meja yang mempunyai susun atur dan rekabentuk yang menarik dan selesa kepada jemaah dan pengunjung masjid. Cadangan lokasi ialah ruangan yang bersesuaian di bahagian tepi masjid atau sudut bersesesuaian di Kafe. Memandangkan ramai orang yang ingin membaca akhbar, ini akan menjadi salah satu daya tarikan untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid. Bermula dengan akhbar, mereka boleh tertarik dengan bahan bacaan islamik yang lain seperti buku dan majalah. Cuma, untuk menjaga kesucian masjid dan adab, bahagian-bahagian yang tidak elok seperti hiburan tidak perlu diletakkan. Gambar-gambar mendedahkan aurat dalam akhbar juga boleh dihitamkan.

b) Pusat Usahawan

Pihak masjid juga boleh mengeluarkan modal kepada Biro Ekonomi untuk membuat barangan jualan cenderahati masjid melalui tempahan seperti :
t-shirt, sticker, key chain, mug, topi, sweater, pen, buku catatan dan lain-lain. Kegiataan ini boleh menjadi satu cara dakwah melalui slogan-slogan dan kata-kata nasihat pendek yang ditulis pada barangan tersebut.

3) SKOP DAN KAEDAH PELAKSANAAN AKTIVITI

Skop dan kaedah pelaksanaan aktiviti masjid boleh diperluas untuk menarik semua peringkat umur terutamanya golongan muda ke masjid. Kita perlu menonjolkan elemen Islam sebagai ad-din atau cara hidup yang tidak terhad kepada ibadah khusus sahaja. Kita juga harus menjadikan masjid sebagai institusi yang penting sepanjang sejarah hidup seseorang yang menjadikannya sentiasa dikenang dalam ingatan individu tersebut lantas tidak menjadikan masjid sebagai sesuatu yang asing.

a) Majlis Penghargaan / Anugerah Kecemerlangan / Meraikan / Bantuan

– Pelajar yang berjaya dalam peperiksaan
– Ibu / bapa / keluarga mithali (contohnya sempena hari ibu atau
hari bapa)
– Anak-anak lelaki yang berkhatan
– Anak-anak Qaryah yang berjaya memasuk institusi pengajian tinggi dalam atau luar negara.
– Mahasiswa universiti yang tamat belajar
– Guru/Pekerja (Hari Guru/Pekerja)
– Anugerah usahawan contoh
– Bantuan/meraikan anak-anak kurang upaya
– Majlis agihan bantuan zakat

b) Tazkirah Sebelum Jumaat dan Kelas Pengajian Agama

Kuliah ini dapat mewujudkan suatu budaya ilmu di kalangan masyarakat dan boleh berfungsi sebagai tazkirah pengisian rohani pada hujung minggu setelah sibuk bekerja sepanjang lima hari. Kita boleh memanggil penceramah luar atau gunakan sahaja khidmat orang kita. Antara subjek-subjek yang boleh diketengahkan ialah tafsir al-Quran, fiqah, syarah hadith, ‘aqidah, tazkiyatunnafs atau tazkirah umum. Kelas-kelas agama, kuliah mingguan dan kelas al-quran boleh terus dimantapkan dan ditingkatkan promosinya. Mungkin boleh diubah cara penyampaian seperti mengadakannya dalam bentuk forum, pidato, kuiz, tayangan atau soal jawab. Sekali sekala boleh juga dijemput tokoh-tokoh ulama’ dalam negara/negeri untuk member sedikit kelainan, membangkitkan semangat dan menarik minat para jemaah.

c) Jemputan Luar

Masjid boleh memanfaatkan agensi-agensi kerajaan (IKIM, Yayasan Pembangunan Keluarga, PDRM, JKJR, Jabatan Belia dan Sukan, Hospital, Pusat Sains dan lain-lain) atau bukan kerajaan, institusi pengajian, media, syarikat swasta (TM, Bank Islam dan lain-lain) untuk mengadakan pameran, penerangan, hari terbuka, kursus dan sebagainya. Pihak masjid boleh menyediakan lokasi yang sesuai di kawasan masjid.

d) Aktiviti Sosial

Aktiviti sosial seperti riadhah contohnya bersenam, joging, bermain bola, futsal, badminton, memancing, berbasikal dan lain-lain. Gunakan minat seseorang sebagai cara untuk berdakwah. Kadang-kadang kita tidak perlu menyebut secara terus. Bila mereka merasakan orang-orang masjid mudah didekati, maka lama-kelamaan, mereka boleh dekat dengan masjid insya Allah. Majlis ringkas seperti jamuan makan juga dapat merapatkan hubungan masyarakat dengan AJK masjid dan dengan masjid itu sendiri. Apa sahaja cara, konsep yang kita pegang ialah jika mereka tidak datang kepada kita, kita pergi kepada mereka. Contoh lain ialah ziarah rumah ke rumah. Bukan sahaja wakil rakyat, bahkan AJK masjid juga boleh turun padang dan bawa cenderahati untuk dihadiahkan kepada anak Qaryah. Cukuplah beberapa rumah sebulan terutamanya mereka yang jarang datang ke masjid.

e) Penyampaian Maklumat yang Menyeluruh, Menarik dan Dikemaskini

Pengumuman sebelum atau selepas solat Jumaat adalah cara yang efektif. Namun begitu, perlu juga ada cara lain yang menyokong dan mengingatkan masyarakat tentang sesuatu aktiviti atau pengumuman. Contohnya:-

i) Papan kenyataan masjid mesti sentiasa dikemaskini dan dihias dengan menarik serta ditempatkan di lokasi yang paling strategik. Aspek kemaskini adalah merupakan elemen penting dalam memastikan ia benar-benar berfungsi memberi maklumat kepada masyarakat. Mungkin juga boleh mengadakan kerjasama dengan golongan belia atau para remaja untuk meletakkan papan kenyataan tambahan di lokasi-lokasi strategik seperti di pasar, kedai-kedai runcit dan warung kopi. Ia juga boleh berfungsi sebagai medium dakwah kepada masyarakat.

ii) Buletin masjid yang boleh diisi dengan pelbagai bahan seperti rumusan kuliah bagi minggu tersebut, pengumuman, tazkirah, tafsir ayat al-Quran pilihan, syarah hadith pilihan, soal-jawab agama dan sebagainya.

iii) Manfaatkan penggunaan media seperti internet, radio dan akhbar untuk makluman aktiviti masjid. Kebanyakan radio menawarkan promosi percuma untuk pengiklanan yang tidak bersifat keuntungan. Akhbar seperti Sinar Harian misalnya mudah menerima permintaan untuk melaporkan sebarang aktiviti masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Kertas kerja ini dibuat bersumberkan kepada pemerhatian, perbincangan, pembacaan dan pengajian penulis. Sudah tentu cadangan-cadangan di atas mempunyai pro dan kontra. Ia juga tidak terlepas daripada kemungkinan adanya salah faham, kesilapan dan kekurangan disebabkan ilmu yang terbatas. Penulis mengalu-alukan teguran dan bimbingan. Adalah diharapkan ianya dapat membantu sedikit sebanyak Jawatankuasa Masjid dan masjid-masjid lain untuk menyusun pengurusan dan aktiviti masjid. Semoga dengan itu, institusi masjid yang rabbani dapat direalisasikan untuk manfaat untuk anak Qaryah dan semua golongan masyarakat. Wallahu a’lam.

Bijak Mengurus Wang Anda Dengan … Smart MYOB

  Sejarah MYOB

  MYOB (Mind Your Own Business) dibuat dan didirikan kali pertama tahun 1991 di Australia, lalu dikembangkan ke negara lainnya seperti di New Zealand, Malaysia, Singapore, Hongkong, China, Amerika, Kanada dan Eropah. Indonesia masuk di wilayah Asia bersama Singapore dan Malaysia. Untuk distribusi produk MYOB legal di Indonesia, MYOB Asia telah menunjuk PT. PrimaTeknika InterMulia sebagai MYOB Authorised Distributor, Authorised Training Center, MYOB Professional Partner dan MYOB Developer Partner.

  MYOB memproduksi software accounting bernama MYOB accounting yang merupakan program computer akuntan (accounting software), MYOB dimulai di Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali keperluan yang unik dari perusahaan kecil-menengah sampai perusahaan menengah-besar akan sistem pengurusan bisnes (business management systems) yang powerful, mudah dan terjangkau. Banyak penghargaan diterima oleh jajaran produk MYOB sejak tahun 1991 sampai sekarang.
  Sukses ini kemudian berkembang ke seluruh dunia,MYOB pada tahun itu juga memenangkan MacWorld Award untuk kategori Best Accounting Software dan kategori Best Newcomer Software.

  MYOB Accounting versi 15.0 dan Premier versi 9.0 merupakan program yang sudah di operasionalkan oleh para pengolah data-data keuangan. Dengan adanya MYOB Accounting rilis yang baru versi 17.0 menjadi mempermudah dalam penyajian laporan kewangan, khususnya dalam lingkup Accounting Financial (akaun kewangan). Namun untuk pembahasan ini lebih memfokuskan pada MYOB Accounting versi 15.0. Berdasarkan komparatif secara fisik terlihat perbedaan antara MYOB Accounting versi 15.0 dengan versi Premier 9.0.

  MYOB Accounting versi 15.0 digunakan untuk kegiatan administrasi perusahaan yang memiliki transaksi dengan satu sistem mata wang (single currency). Ex, rupiah. Kegiatan administrasinya pun hanya menggunakan satu komputer saja.
  MYOB Premier 9.0 digunakan untuk kegiatan administrasi perusahaan yang memiliki transaksi dengan berbagai mata wang (multi currency). Ex, IDR dan U$$. Kegiatan administrasinya biasanya melibatkan banyak komputer yang berhubungan satu sama lain (integrated networking).

  Dengan berkembangnya informasi kewangan yang bersifat urgent. Sehingga diperlukan suatu instrument pengolahan data-data kewangan menjadi informasi kewangan yang bersifat final. MYOB sebagai software yang mampu mengolah setiap input data menjadi output informasi secara cepat. Namun perlu diketahui bahwa MYOB dibuat untuk memenuhi keperluan akaun perusahaan. Menutup kemungkinan bahwa software MYOB bisa dioperasionalisasikan untuk membuat laporan keuangan seperti yang lazim dalam Accounting Based
  (Akaun Dasar).

  PERANAN MYOB

  A. Kegunaan MYOB dalam kegiatan administrasi perusahaan
  • Alat bantu orang – orang untuk menyelesaikan pekerjaan akaun.
  • Menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan
  • Mengerti lebih dalam bisnis
  • membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang (receivable), hutang dagang (payables) and pajak (GST), email your quotes dan invoice dan banyak lagi – semuanya hanya dengan meng-klik beberapa tombol saja.
  • Mengelola barang dagangan
  • Untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan,dll

  B. Peranan MYOB dlm siklus akuntansi perusahaan jasa
  • Sebagai alat komunikasi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam proses implimentasi dalam pengoperasian MYOB
  • Sebagai alat untuk mempermudahkan kita untuk mencatat transaksi dalam perusahaan dan perniagaan.

Smart MYOB

Martabatkan Hukum Islam

AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN
UNDANG-UNDANG ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993
mengandungi pindaan terkini – P.U.(A) 250/2002

Tajuk panjang & Mukadimah.

Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan suatu undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam, penubuhan dan organisasi Mahkamah-Mahkamah Syariah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

BAHAGIAN I – PERMULAAN

  Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.

  (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 dan terpakai hanya bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.
  [Pin. P.U.(A) 250/2002:s.3]

  (2) Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam Warta.

  (3) Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan tarikh-tarikh yang berlainan bagi mula berkuatkuasanya peruntukan-peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.

  Seksyen 2. Tafsiran.

  (1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain–

  “anak kariah” ertinya seseorang yang secara tetap atau pada lazimnya tinggal dalam kariah masjid;

  “Enakmen” ertinya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1952 bagi Negeri Selangor–
  (a) berhubungan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagaimana yang diubahsuaikan oleh Perintah-Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1974 [P.U.(A) 44/74], 1981[P.U.(A) 390/81] dan 1988 [P.U.(A) 163/88] yang dibuat menurut seksyen 6(4) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 [Akta A206] dan berkuatkuasa di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menurut kuasa seksyen 6(1) Akta itu dan Akta Pentadbiran Hukum Syarak (Pindaan) 1984 [Akta A576];
  [Pin. P.U.(A) 250/2002:s.4]
  (b) berhubungan dengan Wilayah Persekutuan Labuan, sebagaimana yang diubahsuaikan dan diperluaskan melalui Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian dan Perluasan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1985 [P.U.(A) 352/85] yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [Akta A585]; dan
  [Pin. P.U.(A) 250/2002:s.4]
  (c) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagaimana yang diperluas dan diubahsuaikan oleh Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993) 2002 [P.U. (A) 250/2002] yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [Akta A1095];
  [Mas. P.U.(A) 250/2002:s.4]

  “Hakim Syarie” atau “Hakim” ertinya Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dilantik di bawah seksyen 43(1) tetapi tidak termasuk Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang dilantik di bawah seksyen 44(1);

  “Hukum Syarak” ertinya Undang-Undang Islam mengikut mana-mana Mazhab yang diiktiraf;

  “Imam” ertinya Imam yang dilantik di bawah seksyen 76(3);

  “Imam Ratib” ertinya Imam Ratib yang dilantik di bawah seksyen 76(4);

  “jawatankuasa kariah” ertinya jawatankuasa kariah yang ditubuhkan di bawah kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 81;

  “Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak” ertinya Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak yang ditubuhkan di bawah seksyen 37(1);

  “kariah masjid”, berhubungan dengan sesuatu masjid, ertinya kawasan yang sempadannya ditentukan di bawah seksyen 75 yang di dalamnya masjid itu terletak;

  “Ketua Hakim Syarie” ertinya Ketua Hakim Syarie yang dilantik di bawah seksyen 41(1);

  “Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama” dan “Pegawai Penguatkuasa Agama” ertinya pegawai yang dilantik sebagai yang sedemikian di bawah seksyen 58(4);

  “Ketua Pendakwa Syarie” ertinya pegawai yang dilantik di bawah seksyen 58(1);

  “Kumpulan Wang” ertinya Kumpulan Wang yang dikenali sebagai Baitulmal yang ditubuhkan di bawah seksyen 60;

  “Mahkamah” atau “Mahkamah Syariah” ertinya Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, atau Mahkamah Rayuan Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang ditubuhkan di bawah seksyen 40;

  “Majlis” ertinya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 4(1);

  “masjid” ertinya suatu bangunan yang digunakan bagi sembahyang Jumaat dan sembahyang lain dan kegiatan-kegiatan yang disuruh, disyorkan, atau dibenarkan oleh agama Islam, dan termasuk mana-mana masjid atau surau atau madrasah yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga;

  “Menteri” ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pentadbiran agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan;

  “Mufti” ertinya orang yang dilantik menjadi Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan di bawah seksyen 32, dan termasuk Timbalan Mufti;

  “nazr” ertinya suatu ikrar yang dilafazkan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau mewakafkan harta bagi apa-apa maksud yang dibenarkan oleh Hukum Syarak;

  “nazr ‘am” ertinya suatu nazr yang dimaksudkan keseluruhannya atau sebahagiannya bagi faedah masyarakat Islam amnya atau mana-mana bahagian masyarakat Islam, dan bukanlah bagi seorang individu atau individu-individu;

  “orang Islam” ertinya–
  (a) seseorang yang menganut agama Islam;

  (b) seseorang yang salah seorang atau kedua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

  (c) seseorang yang cara dia dibesarkan telah dijalankan atas asas bahawa dia orang Islam;

  (d) seseorang yang telah masuk Islam mengikut kehendak-kehendak seksyen 85;

  (e) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam; atau

  (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan, dalam hal keadaan di mana dia terikat oleh undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia adalah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

  “Pegawai Masjid” ertinya Naqib Masjid, Imam, Imam Ratib, Bilal dan Pembantu Bilal bagi sesuatu masjid;

  “Peguam Syarie” ertinya seseorang yang dilantik sebagai Peguam Syarie di bawah seksyen 59;

  “Pembantu Bilal” ertinya Pembantu Bilal sesuatu masjid yang dilantik di bawah seksyen 76(4);

  “Pendakwa Syarie” ertinya seorang pegawai yang dilantik di bawah seksyen 58(3);

  “Pengerusi” ertinya Pengerusi Majlis;

  “Setiausaha” ertinya Setiausaha Majlis yang tersebut dalam seksyen 14;

  “wakaf ‘am” ertinya wakaf yang berkekalan atas modal dan pendapatan daripada harta bagi maksud-maksud agama atau khairat yang diiktiraf oleh Hukum Syarak, dan harta yang diwakafkan sedemikian;

  “wakaf khas” ertinya wakaf yang berkekalan atau bagi suatu tempoh terhad atas modal harta bagi maksud-maksud agama atau khairat yang diiktiraf oleh Hukum Syarak, dan harta yang diwakafkan sedemikian, yang berpendapatan daripadanya diberikan kepada orang-orang atau bagi maksud-maksud yang ditetapkan dalam wakaf itu;

  “Wilayah-Wilayah Persekutuan” ertinya Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.
  [Gan. P.U.(A) 250/2002:s.4]

  (2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan di dalam Akta ini dan tidak ditakrifkan di dalam Akta ini tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1948 [Akta 388] dan 1967 hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya masing-masing setakat yang erti-erti itu tidak bercanggah dengan Hukum Syarak.

  (3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Akta ini yang disenaraikan dalam Jadual Pertama, rujukan bolehlah dibuat kepada tulisan Arab bagi perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

  http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/

Al Quran Online